Zakázka, ceny

Jak připravit filmy k digitalizaci?

Názvy filmů.

Pokud budete dávat na digitalizaci více cívek s filmem, je potřeba označit každou cívku názvem nebo alespoň číslem.

 

Délka filmů.

Zde jsou orientační délky, aby jste mohli odhadnout celkový rozsah zakázky.

Rozměry cívek pro 8mm film:

Průměr cívky 7 cm – cca 4 minuty
Průměr cívky 13 cm – cca 15 minut
Průměr cívky 18 cm – cca 30 minut

Rozměry cívek pro 16mm film:

Průměr cívky 9 cm – cca 3 minuty
Průměr cívky 13 cm – cca 6 minut
Průměr cívky 18 cm – cca 11 minut
Průměr cívky 25 cm – cca 20 minut
Průměr cívky 38 cm – cca 60 minut

Rozměry cívek pro 35mm film:

Průměr cívky 26cm – cca 10 minut
Průměr cívky 37 cm – cca 20 minut

 

 

Co s digitalizovanými soubory provést.

Je potřeba zvážit, jestli chcete dodat filmy pouze nasnímané a se základními korekcemi. Jejich výslednou úpravu si provedete sami. Většina zákazníků ale dává přednost finální úpravě filmů. Ty pak uložíme buď na Váš externí harddisk nebo DVD či Bluray.

To je vše. O ostatní se postaráme. Pokud budete potřebovat poradit, napište nebo zavolejte.

 

Cena digitalizace filmů se skládá z několika položek

Základní kontrola a jednoduché čištění

Odstranění prachu a drobných nečistot je v ceně digitalizace filmu. Pokud se film rozlepuje vlivem špatných slepek nebo je navinuto na jedné cívce více filmů bez slepení, je počítáno 40 Kč za každé lepení.

Ultrazvukové čištění filmu – volitelná položka

Cena čištění 8mm filmu s frekvencí 16 nebo 18 obr. za vteřinu
prvních 10 minut – 1200 Kč
každá další minuta do 1 hodiny – 60 Kč za minutu
každá další minuta nad 1 hodinu – 50 Kč za minutu

Cena čištění 8mm filmu s frekvencí 24 obr. za vteřinu
prvních 10 minut – 1400 Kč
každá další minuta do 1 hodiny – 70 Kč za minutu
každá další minuta nad 1 hodinu – 60 Kč za minutu

Cena čištění 16mm filmu s frekvencí 16 obr. za vteřinu
prvních 10 minut – 2400 Kč
každá další minuta do 1 hodiny – 80 Kč za minutu
každá další minuta nad 1 hodinu – 70 Kč za minutu

Cena čištění 16mm filmu s frekvencí 24 obr. za vteřinu
prvních 10 minut – 2800 Kč
každá další minuta do 1 hodiny – 100 Kč za minutu
každá další minuta nad 1 hodinu – 90 Kč za minutu

 

Digitalizace filmu do rozlišení FullHD

Cena digitalizace 8mm filmu s frekvencí 16 nebo 18 obr. za vteřinu
prvních 10 minut – 900 Kč
každá další minuta do 1 hodiny – 38 Kč za minutu
každá další minuta nad 1 hodinu – 34 Kč za minutu

Cena digitalizace 8mm filmu s frekvencí 24 obr. za vteřinu
prvních 10 minut – 1200 Kč
každá další minuta do 1 hodiny – 48 Kč za minutu
každá další minuta nad 1 hodinu – 42 Kč za minutu

Cena digitalizace filmu 16mm s frekvencí 16 obr. za vteřinu
prvních 10 minut – 900 Kč
každá další minuta do 1 hodiny – 38 Kč za minutu
každá další minuta nad 1 hodinu – 34 Kč za minutu

Cena digitalizace filmu 16mm s frekvencí 24/25 obr. za vteřinu
prvních 10 minut – 1200 Kč
každá další minuta do 1 hodiny – 48 Kč za minutu
každá další minuta nad 1 hodinu – 42 Kč za minutu

Cena digitalizace filmu 35mm s frekvencí 24/25 obr. za vteřinu
prvních 10 minut – 1600 Kč
každá další minuta do 1 hodiny – 72 Kč za minutu
každá další minuta nad 1 hodinu – 68 Kč za minutu

K těmto cenám je třeba připočítat 80 Kč za každou cívku s filmem, kterou je třeba založit do filmového skeneru. Je rozdíl, jestli je film dodán na velkých cívkách nebo malých po několika málo minutách.

Při digitalizaci do rozlišení UHD nebo 4k je cena vyšší o 20 procent.

 

Zpracování digitální kopie filmu – volitelně

Jedná se o jasové a barevné korekce, stabilizování chvění filmu, základní restaurování (redukování filmového zrna a nečistot) filmu, sestřih filmu, titulkování. Tato práce je nejvíce náročná na čas. Velmi záleží ne tom, kolik filmů je černobílých, kolik barevných, v jakém stavu jsou dodané filmy a na požadavku výsledné podoby digitální verze. Přesnější odhad ceny se dá udělat až po naskenování filmů. Při zadávání zakázky je vhodné toto vyjádřit například na stupnici od 1 do 10.

Příklad:
1 – nejmenší pracnost – korekce uděláme jen v místech, která to nejvíce potřebují
5 – pečlivé zpracování – filmy se většinou musí před skenováním čistit ultrazvukovou technologií. Naskenovaný film pak pečlivě korigujeme a restaurujeme.
8 – nejvyšší námi poskytovaná úroveň zpracování – filmy se většinou musí před skenováním čistit ultrazvukovou technologií. Naskenované filmy rozstříháme na jednotlivé záběry a ty pak pečlivě korigujeme a restaurujeme. Můžeme s vámi konzultovat jejich jasové a barevné ladění.
9 a 10 – takto náročné zpracování neposkytujeme. Jen pro představu, takto se digitalizují významné celovečerní filmy, kde podíl odborné práce je obrovský. Cena za digitalizovaných 90 minut filmu je kolem 1 až 2 milionů korun. Naše ceny se ale ani zdaleka tomuto nepřibližují.

Můžete si například zvolit náročnější zpracování jen pro některé filmy. Vše záleží na domluvě.

Vložení titulků a hudebního doprovodu k filmům – používáme autorsko právně vyrovnanou hudbu.
Cena 1 hodina – 1 800 Kč.

Pokud si chcete provést zpracování digitalizovaných filmů sami, uložíme naskenované filmy do video souborů na datový nosič – harddisk, USB flash apod.
Mohou to být například soubory formátu DNxHD nebo DNxHR – 10bit, XAVC – 10bit, QT APPLE PRO RES – 10 bit, MP4.

Cena podle počtu hodin práce – 960 Kč / hodina.

 

Uložení digitální kopie filmu na video nebo datový nosič

Digitální kopii filmu je potřeba uložit v nějakém formátu na vámi požadovaný nosič – harddisk, paměťovou kartu, disky DVD a Bluray, datový nosič LTO6 apod.
Cena podle počtu hodin práce – 960 Kč / hodina.

 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Jsme plátci DPH. Pro přesnější cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.