Co nabízíme

Digitalizaci 8mm až 35mm filmů až do rozlišení 4K

Máte staré 8mm až 35mm filmy?
Tyto filmy stárnou. Barvy blednou, film vysychá a stává se křehkým. Je na čase postarat se o tyto filmy, než budou zničeny a ztraceny navždy. Proces degradace již začal.

 

Provádíme digitalizaci filmů těchto formátů:

Standard 8mm
Standard 8mm s magnetickou zvukovou stopou
Super 8mm
Super 8mm s magnetickou zvukovou stopou

9,5mm Pathé

16mm
Super 16mm
16mm s magnetickou zvukovou stopou
16mm s optickou zvukovou stopou
16mm SEPMAG

17,5mm

28mm

35mm
35mm s magnetickou zvukovou stopou
35mm s optickou zvukovou stopou
35mm SEPMAG

Rozdíl mezi běžným přepisem filmu a digitalizací filmu u nás 

 

Proč zvolit digitalizaci filmů u nás?

Používáme kvalitní digitalizační techniku a hardwarovou redukci poškrábání a nečistot filmu. Provádíme digitalizaci filmů od malých rodinných archivů, přes filmové archivy měst a obcí, až po velké státní archivy. Naše zkušenosti se opírají o dlouholetou praxi započatou v roce 1997.

 

Požadujete nejlepší kvalitu digitalizace vašich filmů?

Protože jsme si jisti kvalitou u nás provedené digitalizace, připravili jsme také možnost pro Vás, jak se o tom přesvědčit. Pokud si chcete provést porovnání u více dodavatelů, nabízíme provedení testu za cenu 200 Kč + DPH. Tato částka je vlastně cenou poštovného a balného, abychom vám film poslali zpět. Zašlete nám jeden film, který budete na test posílat i jinému dodavateli. My provedeme digitalizaci prvních 5 minut do video souboru s vloženým vodoznakem. Toto video si budete moci stáhnout, porovnat s jiným dodavatelem a rozhodnout, komu svěříte své filmy.

Postup při digitalizaci filmů

Digitalizace filmů je prováděna v několika krocích. Vyberte si variantu dle požadované kvality a ceny:

1. Kontrola filmů
Nejprve filmy zkontrolujeme, zda nejsou rozlepené, poškozené apod. Filmy slepíme, opravíme a připravíme pro digitalizaci

 

2. Ultrazvukové čištění filmů – volitelná služba
Vaše filmy jste asi mnohokrát promítaly a během toho se na ně dostaly nečistoty jako je prach, olej z promítačky a někdy i plíseň způsobená dlouhodobě nevhodným skladováním. Touto metodou se dosáhne nejšetrnějšího a nejkvalitnějšího odstranění těchto nečistot.

Ukázka vyčištění 8mm filmu 

 

3. Skenování filmů
Vlastní skenování filmů je prováděno přesně okénko po okénku. Během skenování je použita hardwarová redukce poškrábání a nečistot filmu. Film je nasnímán do vysokého rozlišení a progresivního formátu 25p. Film skenujeme až do rozlišení 4096 x 2160 bodů.

Ukázka hardwarové redukce poškrábání a nečistot 16mm filmu 

 

4. Zpracování dle Vašeho požadavku – volitelná služba
Digitální kopie filmu je v tuto chvíli uložena na harddisku jako video soubor.
Před jeho uložením na nosič je možno ho upravit podle vašeho upřesnění.
Jedná se o barevné korekce, stabilizování chvění filmu, základní restaurování (redukování filmového zrna a defektů), sestřih filmu, titulkování a pokud není film ozvučen, může být vložen hudební doprovod.
Tato práce je nejvíce náročná na čas. Velmi záleží v jakém stavu jsou dodané filmy a na požadavku výsledné podoby digitální verze.

Ukázka barevných korekcí a restaurování na 8mm filmu 

 

5. Uložení digitální kopie filmu na video nebo datový nosič
Upravenou či neupravenou digitální kopii filmů je na konec potřeba uložit na nějaký nosič.
Protože je film digitalizován a zpracován ve vysokém rozlišení, doporučujeme výsledné video soubory uložit na harddisk apod., kde se zachová jejich technická kvalita. Filmy je také možno uložit na disky DVD.
Pro archivaci digitální kopie Vašich filmů můžeme soubory uložit i na datové nosiče LTO6.