Pro techniky

Záleží Vám na kvalitě digitalizace vašich filmů?

Následující článek vám pomůže posoudit kvalitu při výběru vašeho dodavatele.

 

Hlavní technické požadavky na digitalizaci filmů, které ovlivňují výsledek jsou:

  1. synchronnost převodu filmu do digitální podoby
  2. kvalitní optika a technika použitá pro digitalizaci
  3. celková ostrost – rozlišení digitalizovaného filmu a rovnoměrný jas

 

1. synchronnost převodu filmu do digitální podoby

Kvalitně digitalizovaný film se skládá z nasnímaných jednotlivých okének filmu. To znamená přesně snímek po snímku, žádné překrývání sousedních snímků. Tato chyba se nejvíce projeví v pohybu, kdy například osoby jsou na některých snímcích jakoby rozdvojeny. Takový snímek se totiž skládá ze dvou sousedních snímků. Takto vypadá jednoduchý – nekvalitní převod pomocí promítačky a kamery, která snímá promítaný obraz.

Ukázka digitalizace 8mm filmu přesně okénko po okénku.
 

2. kvalitní optika a technika použitá pro digitalizaci

Použitím kvalitní optiky pro digitalizaci filmů se dosáhne maximálního rozlišení, a také se předejde přidání rušivých artefaktů do výsledné digitální kopie. Nekvalitní objektivy mají velkou chromatickou aberaci, která se projevuje barevným moaré (barevným závojem) viditelným na přechodech světlých a tmavých částí obrazu.
Před snímáním zvuku vždy provádíme precizní nastavení azimutu pro zvukovou stopu.

Ukázka vlivu nekvalitní optiky použité pro digitalizaci 8mm filmu.

 

3. celková ostrost – rozlišení digitalizovaného filmu a rovnoměrný jas

Tady je úvodem potřeba říci, že výsledná digitální kopie může mít jen takové rozlišení, jaké má zdrojový film. Záleží tedy především na velikosti políčka filmu, na kvalitě použitého filmu a také na kvalitě techniky, která film nasnímala. Obecně, čím širší film, tím je na něm obraz s vyšším rozlišením.
Film je tvořen průhlednou nosnou podložkou a na ní nanesenou emulzí, která obsahuje malá světlocitlivá zrníčka. Tato zrníčka jsou po kvalitně provedené digitalizaci dobře patrná jak ve středu obrazu, tak v jeho rozích.

Nejlépe je poznat kvalita digitalizační technologie podle nasnímaného testovacího filmu. Prosím, porovnejte nás s konkurencí.

Pro 8mm film je to typ SMPTE RP 32.

Pro 16mm film je to typ SMPTE RP 20.

Pro úvahu, do jakého rozlišení film naskenovat, předkládám dva obrázky naskenované z filmů Super 8mm – testovací obrazec rozlišení a kvalitní film Kodak.
Testovací obrazec:

Film Kodak:

 

U nás skenujeme celá filmová okénka

 

Základní restaurování digitalizovaného filmu

Digitalizovaný film může mít několik nedostatků.
Jedná se především o:

  •  neklid obrazu způsobený nerovnoměrným transportem filmu, jak v kameře, tak i při digitalizaci vlivem poškozené perforace, vadných slepek apod.
  •  rušivé, viditelné zrno filmu.
  •  špatné barevné vyvážení filmu.

Toto vše se může korigovat a původní poškozený film tak vylepšit – restaurovat.

Softwarová redukce příliš viditelného filmového zrna se zachováním rozlišení.

Ukázka základního restaurování 8mm filmu.

 

Ukázka základního restaurování 16mm filmu.